Ármagyarázat, fizetési feltételek

Ármagyarázat, Fizetési feltételek

Nyelviskolánkban 45 perces órákat tartunk. Tanfolyamaink hossza egységesen 60 tanóra (60×45 perc). Csoportjaink létszáma 6-10 fő. A tanfolyamdíj befizethető 2 részletben.

Első részlet (tanfolyamdíj fele)  befizethető :

  • előjegyzéskor (tanfolyam kezdete előtt egy héttel), vagy
  • tanfolyam kezdéskor

Második részlet (tanfolyamdíj 2. fele) befizetendő tanfolyam indulás után 30 nappal.

Előjegyzéssel a tanfolyam kezdete előtt egy héttel lehet élni. Ez esetben jár 10.000 Ft kedvezmény. Előjegyzési díj csak abban az esetben jár vissza, ha a mi hibánkból nem indul el a tanfolyam. Ha időközben az előjegyzéssel élő meggondolta magát, az előjegyzéskor befizetett díjat elveszíti, azt részére visszaadni nem tudjuk.

Hozott tanuló esetén 8.000 Ft kedvezményt adunk a hozónak, ( a hozottnak nem, csak abban az esetben ha ő is hoz valakit) de a kedvezmény csak akkor érvényesíthető, ha a hozott tanuló –és természetesen az őt hozó nyelvtanuló is- végigjárta a tanfolyamot, és teljes egészében befizette a tanfolyamdíjat. Egy angol tanfolyamra jelentkező hozhatja például saját leendő csoporttársát, vagy akár magántanítványt is /hozott magántanítvány külön megegyezés tárgya/.

A kedvezmények összevonhatók: ha például előjegyzéssel élsz, és hozod magaddal két barátod, a tanfolyamdíj 58.000 Ft – 10.000 Ft(előjegyzés) – 2x 8.000 Ft (2 hozott tanuló) = 32.000 Ft lesz.

 

                                          Kedvezmények

Elõjegyzés: Tanfolyamdíj felének befizetése a tanfolyam kezdete előtt egy héttel vagy korábban. Előjegyzés esetén tanfolyamaink árából 10.000 Ft engedményt adunk. Így összesen 48.000 Ft-ba kerül a tanfolyam 58.000 Ft helyett.

 

Hozott tanuló: Hozz magaddal még egy embert, így újabb 8.000 Ft-tal olcsóbb lehet a tanfolyamod. A kedvezmény CSAK akkor él, ha Te is és az általad hozott tanuló is végigjártátok a tanfolyamot, és mindketten befizettétek a teljes tanfolyamdíjat. Ha két embert hozol hasonló módon, akkor 16.000 Ft kedvezményben részesülsz; ha hármat, akkor 24.000 Ft a kedvezmény. A hozott tanuló után természetesen csak a hozónak jár a kedvezmény, a hozottnak nem.

Részletfizetési lehetőség: A tanfolyamdíj 2 részletben is fizethető.

Egyéb: Ingyenes szintfelmérő, Ingyenes gyakorló anyagok, Ingyenes szakmai tanácsadás)

 

Tanfolyam félbehagyása, szerződés, tanúsítvány
Tanulóinkkal – a törvényes előírásoknak megfelelően – Felnőttképzési Szerződést kötünk, a befizetésekről minden esetben számlát adunk. A foglalkozásokon való részvételükről Jelenléti Ívet vezetünk, külön egy- egy tanfolyami modul elvégzéséről Tanúsítványt állítunk ki, amennyiben az oktatásban résztvevő megírta a modulzáró tesztet, és azon elérte a megfelelő eredményt. Ha a képzésben résztvevő tanuló a tanfolyamot félbehagyja bármilyen ok miatt, Felnőttképzési Szerződésünk értelmében a teljes tanfolyamdíjat köteles befizetni.
Hiányzás, pótlás
Célunk, hogy tanulóink tényleg megalapozott nyelvtudásra tegyenek szert.Ha valaki hiányzik, nagy az esély arra, hogy hátráltatni fogja a csoportot, pazarolja a többiek pénzét és idejét. Ezért a hiányzást kötelező magánóra keretében– minden tanulónk jól felfogott érdekében – bepótolni, a magánóra megfelelő díjaival. Ez a szigor tapasztalatunk szerint nagymértékben elõsegíti a sikeres nyelvtanulást. A hiányzás elkerülése érdekében elõzetes egyeztetés esetén a tanárral és a csoport többi tagjával lehetõség van arra, hogy a tanfolyami óra más idõpontban legyen megtartva.

Magánóra lemondása, fizetése
Magánóra esetén elõre kell megvásárolni a bérletet. Ha a tanuló a magánórára bármilyen ok miatt nem tud eljönni, az órát elõzõ nap este 20 h-ig mondhatja le. Ha elõzõ nap este 20 h-ig a magánórát nem mondja le , azt az órát vagy órákat teljes egészében ki kell fizetni .